Nederland in de tegenaanval met vrijgestelde vennootschap. Belgische DGA van een Nederlandse B.V. kan vrij van belasting beleggen

In Archief by robert

Zoals u in eerdere publicaties van het NederBelgischMagazine heeft gelezen, is België met haar notionele renteaftrek en haar verdrag met Hong Kong de internationale vennootschapsbelastingconcurrentie een slag voor geweest. België is voor het beleggen van internationaal vermogen en voor het investeren in Azië een zeer belangrijke speler geworden. Daar komt voor volgend jaar nog een tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting bij. …

Hypotheekrente altijd in aftrek?

In Archief by robert

Een Nederlander die in 1993 naar België emigreerde, kocht een woning dat gefinancierd werd met een hypothecaire lening van een Nederlandse bank. Hij was in dienst van een Nederlandse gemeente. Hij heeft er altijd voor geijverd om zijn betaalde hypotheekrente en de huurwaarde van de eigen woning, in mindering te brengen op zijn Nederlandse arbeidsinkomsten. Pas met de invoering van …

DGA per 1 januari 2008 uit de loonbelasting

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse vennootschap, waar alleen de directeur-grootaandeelhouder in dienst is, niet meer inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Het loon wordt voortaan belast via (voorlopige) aanslagen in de inkomstenbelasting. Het is de bedoeling dat dit zorgt voor een behoorlijke administratieve lastenverlichting. Bent u DGA waarvoor deze regeling geldt? Dan is het noodzakelijk dat het wijzigingsformulier …