DGA per 1 januari 2008 uit de loonbelasting

In Archief by robert

Met ingang van 1 januari 2008 is de Nederlandse vennootschap, waar alleen de directeur-grootaandeelhouder in dienst is, niet meer inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. Het loon wordt voortaan belast via (voorlopige) aanslagen in de inkomstenbelasting. Het is de bedoeling dat dit zorgt voor een behoorlijke administratieve lastenverlichting.

Bent u DGA waarvoor deze regeling geldt? Dan is het noodzakelijk dat het wijzigingsformulier vóór 21 september 2007 bij de Belastingdienst is ingediend.

hits=2= / id=1562=