Kindertoeslag: nieuwe regeling voor gezinsbijslag in Nederland

In Archief by robert

In Nederland geldt sinds 1 januari 2008 een nieuwe wettelijke regeling voor gezinsbijslag: Wet op het kindgebonden budget. Ouders met kinderen tot 18 jaar kunnen ‘kindertoeslag’ krijgen: een financiële bijdrage van de Belastingdienst/Toeslagen op grond van een inkomensafhankelijke regeling. Voorwaarden Voor het recht op kindertoeslag moet één van de ouders in Nederland wonen of werken en daardoor verzekerd zijn voor …

Het Nederlandse recht van overgang onder vuur

In Archief by robert

Indien een buiten Nederland wonende schenker een Nederlandse onroerende zaak schenkt, dan wel een buitenlandse erflater voor zijn overlijden een onroerende zaak heeft in Nederland, wordt recht van overgang geheven bij overdracht. Onroerend goed in NederlandUitgangspunt is dat volgens de Nederlandse wet enkel ondernemingsschulden en hypothecaire schulden in mindering kunnen komen op de waarde van de verkrijging. In de zaak …

Belgische of Nederlandse gezondheidszorg?

In Archief by robert

België heeft het twaalfde meest consumentvriendelijke gezondheidszorgsysteem van Europa. Dat blijkt uit de Euro Health Consumer Index 2008, een jaarlijkse ranglijst van de nationale gezondheidszorgsystemen in 31 landen. België zakt jaar na jaar verder weg op de lijst: in 2006 haalde België nog de zevende plek, een jaar later de tiende plaats.Nederland heeft het meest consumentvriendelijke gezondheidssysteem in Europa! Nederland …

Buitenlandse student pas na vijf jaar een studiebeurs

In Archief by robert

In 2000 vestigt de Duitse Förster zich op 20-jarige leeftijd in Nederland. Een jaar later schrijft zij zich in voor een opleiding tot leraar basisonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft Förster diverse werkzaamheden in loondienst verricht. De IB-Groep, de bevoegde autoriteit inzake financiering voor hoger onderwijs, heeft aan Förster een beurs toegekend. De IB-Groep was van …

Ziekenfonds goedkoper dan privéverzekeraar

In Archief by robert

Hospitalisatieverzekeringen van het ziekenfonds zijn altijd al goedkoper geweest dan die van de private verzekeraars. Maar de premieverhogingen van dit jaar waren niet mals. Steeds meer belgische consumenten maakten de afgelopen maanden en jaren daarom de overstap naar de hospitalisatieverzekering van hun mutualiteit. Op het vlak van de premie valt daar beslist geld mee te besparen. Wie tussen 25 en …

Europese student moet vijf jaar wachten op beurs

In Archief by robert

Europese studenten die in een ander EU-land willen gaan studeren, moeten daar gedurende ten minste vijf jaar legaal hebben gewoond, voordat ze aanspraak kunnen maken op studiefinanciering. Dat heeft het Europees Hof van Justitie onlangs beslist. Het hoogste rechtscollege in EU-aangelegenheden heeft daarmee een nieuwe grens gesteld aan het recht van EU-studenten op een studiebeurs (om te voorzien in hun …

Staatssecretaris de Jager vertilt zich aan nieuwe successiewetgeving

In Archief by robert

De staatssecretaris van Financiën in Nederland, Jan Kees de Jager, opende met een toespraak op 14 april 2008 de discussie over een nieuwe successiewet. De staatssecretaris stelde dat de huidige wet eenvoudiger moet en hij wil de toptarieven verlagen. In het mei-nummer besteedde ere-notaris Kwakernaak hier uitgebreid aandacht aan. Na zeven maanden lijkt de aangekondigde grote hervorming van de wet …