Kindertoeslag: nieuwe regeling voor gezinsbijslag in Nederland

In Archief by robert

In Nederland geldt sinds 1 januari 2008 een nieuwe wettelijke regeling voor gezinsbijslag: Wet op het kindgebonden budget. Ouders met kinderen tot 18 jaar kunnen ‘kindertoeslag’ krijgen: een financiële bijdrage van de Belastingdienst/Toeslagen op grond van een inkomensafhankelijke regeling.

Voorwaarden
Voor het recht op kindertoeslag moet één van de ouders in Nederland wonen of werken en daardoor verzekerd zijn voor kinderbijslag. Verder moet het inkomen van de ouder en zijn eventuele partner lager zijn dan € 46.700 bruto per jaar.

Hoogte
De hoogte van de kindertoeslag is afhankelijk van het bruto jaarinkomen van de ouder en de eventuele partner. De hoogte is in 2008 niet afhankelijk van het aantal kinderen waarvoor de ouder kinderbijslag ontvangt. Vanaf 2009 is dat wel het geval.

Gezamenlijk jaarinkomen Kindertoeslag per jaar
0 € 29.413 € 994
€ 29.413 € 46.700 € 994 – (5,75% x (gezamenlijk jaarinkomen – € 29.413))
€ 46.700 en hoger 0

Aanvraag
Ouders hoeven de kindertoeslag meestal niet aan te vragen. Maar wie geen kindertoeslag ontvangt, kan een schriftelijke of digitale aanvraag indienen bij Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl). Ouders die in België wonen kunnen de kindertoeslag alleen schriftelijk aanvragen via BelastingTelefoon Buitenland, 0031 555 385 385.

Betaling
Belastingdienst/Toeslagen betaalt de kindertoeslag iedere maand door storting op het bank- of girorekeningnummer van de ouder.

Grensarbeiders
Als een ouder in België woont en in Nederland werkt (of andersom), zijn er speciale Europese regels die bepalen uit welk land of welke landen hij gezinsbijslag krijgt. Of een ouder kindertoeslag uit Nederland krijgt en hoeveel, hangt dus af van deze regels. Bij grensarbeid zijn Belastingdienst/Toeslagen én Sociale Verzekeringsbank (SVB) samen verantwoordelijk voor de uitvoering van kindertoeslag. Voor meer informatie kan men terecht bij Bureau voor Belgische Zaken van SVB Breda (0031 76 548 58 40).

Kindgebondenbudget
Per 1 januari 2009 wordt het Kindgebondenbudget ingevoerd in plaats van de Kindertoeslag. Net als de kindertoeslag is het kindgebondenbudget een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. U krijgt het kindgebondenbudget naast de kinderbijslag, voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
Hoeveel kindgebondenbudget u krijgt, hangt af van hoeveel kinderen u hebt en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.

Wanneer heeft u recht op kindgebondenbudget?
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
– u hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
– u of de andere ouder krijgt kinderbijslag;
– het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt;
– u hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw partner geldt dit ook (er kunnen uitzonderingen zijn).

Voor meer informatie met betrekking tot het kindgebondenbudget, zie: www.toeslagen.nl

Ton van Tilburg, Voorlichter van Bureau voor Belgische Zaken in Breda, www.svb.nl/bbz

hits=1= / id=1616=