Belgische of Nederlandse gezondheidszorg?

In Archief by robert

België heeft het twaalfde meest consumentvriendelijke gezondheidszorgsysteem van Europa. Dat blijkt uit de Euro Health Consumer Index 2008, een jaarlijkse ranglijst van de nationale gezondheidszorgsystemen in 31 landen. België zakt jaar na jaar verder weg op de lijst: in 2006 haalde België nog de zevende plek, een jaar later de tiende plaats.
Nederland heeft het meest consumentvriendelijke gezondheidssysteem in Europa! Nederland stond voor het laatst op deze positie in 2005 en eindigde in 2006 en 2007 op de tweede plaats. Dit jaar staat Denemarken en Oostenrijk op plaats twee en drie.
The Euro Health Consumer Index is een jaarlijkse ranglijst van de nationale gezondheidszorg-systemen. Er wordt gekeken naar: patiëntenrechten en informatievoorziening, e-Health, wachtlijsten, resultaten, aanbod en dekking van de diensten en de farmaceutica.

Verbeteringen
Als aanbeveling krijgt elk land dit jaar mee de informatievoorziening te verbeteren, wachtlijsten wegwerken door met name de eerstelijnshulp (huisartsen) als drempel voor specialistische hulp weg te halen en de informatica in de zorg zwaar in te zetten.
Naast de algemene aanbevelingen moet België verder voortgaan met de patiënt meer bij het beslissingsproces te betrekken. België scoort laag wat betreft introductie van nieuwe medicijnen wat direct de overlevingskansen van patiënten beïnvloed. En het leveren van patiëntenstatistieken is niet de sterkste kant van België. De meest recente data dateren uit 1997!
Ook voor kampioen Nederland is nog steeds ruimte voor verbetering: zij moet werken aan de wachtlijsten en patiënt meer keuzevrijheid geven. Het advies luidt: de patiënt direct toegang te geven tot specialisten.
Duidelijk is dat deze index niet let op hoe Nederland met haar verzekerden omgaat; hoe zij patiënten en verzekerden buiten Nederland zonder begeleiding of overgangsmaatregel uit haar gezondheidszorg heeft gegooid. Want hiervoor is zelfs de laatste indexplaats nog te hoog.
hits=1= / id=1614=