Ingrijpende btw-wijzigingen digitale diensten

In Berichten by robert

Belgische abonnees op digitale diensten uit het buitenland moeten na 1 januari het Belgische BTW-percentage betalen. Dat komt door een EU-regel die België nu heeft ingevoerd. Voorbeelden van digitale diensten zijn: toegang tot of het downloaden van software, cloud computing, websites en het onderhoud ervan, bepaalde vormen van e-learning, online games, online muziek/video, online verkeersinformatie en weerberichten, online dagbladen en tijdschriften, of andere ‘content-diensten’.

Voor ondernemers die digitale diensten verlenen aan niet-btw-plichtige consumenten betekent dit die in een andere EU lidstaat gevestigd zijn, btw verschuldigd in meerdere landen, namelijk in de EU lidstaat waar de niet btw-plichtige afnemer is gevestigd. Zodra de afnemers in verscheidene EU lidstaten gevestigd zijn, is de ondernemer in principe schuldenaar van btw in de betreffende lidstaten waar overigens doorgaans verscheidene btw-tarieven van toepassing zijn. Ongetwijfeld gaat dit gepaard met een administratieve last en een tijdige voorbereiding van elke onderneming, administratie en IT-systeem is onontbeerlijk.

Aanbieders van digitale diensten zouden zich in principe moeten registreren voor btw-doeleinden in elke EU-lidstaat waar afnemers gevestigd zijn. Een dergelijke btw-registratie in verscheidene EU-lidstaten kan echter vermeden worden door tijdig gebruik te maken van het Mini One Stop Shop systeem, waarvoor de onderneming zich in één lidstaat registreert zodat via een webportal één btw-aangifte per periode ingediend wordt voor het geheel van alle uitgevoerde handelingen waarop ook btw verschuldigd is van andere EU-lidstaten waar haar afnemers gevestigd zijn. De lidstaat van registratie zendt de aangiften, samen met de betaalde btw, door naar de lidstaten waar de klanten van de onderneming gevestigd zijn.

 

hits=550=