BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen wijzigen vanaf 1 januari 2015

In Archief by robert

Sinds 1994 hebben rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap de keuze om zich al dan niet te registreren voor btw-doeleinden en om hun handelingen al dan niet aan btw te onderwerpen. Dit was een administratieve tolerantie, naar analogie met de regeling voor natuurlijke personen die een bestuurdersmandaat uitoefenen en die ook niet btw-plichtig zijn.

Bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars treden op als orgaan van de vennootschap die zij vertegenwoordigen en de natuurlijke personen-bestuurders worden in die hoedanigheid geacht niet-zelfstandig te handelen. De rechtspersonen–bestuurders konden moeilijk als niet-zelfstandigen worden beschouwd, maar om praktische redenen werd hun identificatie als btw-plichtige niet geëist. Zij konden er wel voor kiezen om toch aan de btw onderworpen te worden. De keuze gold dan wel voor alle handelingen die de rechtspersonen-bestuurders als zodanig verrichtten. Deze regeling was enkel van toepassing voor prestaties die worden verricht in het kader van het mandaat.

De Europese Commissie nam deze regeling voor rechtspersonen-bestuurders onder vuur. De btw-administratie heeft nu haar standpunt gewijzigd en deze keuzemogelijkheid opgeheven met de beslissing van 20 november 2014 (Beslissing E.T. 125.180). Voor natuurlijke personen die optreden als bestuurder verandert er niets.

Vanaf 1 januari 2015 dienen de rechtspersonen-bestuurders zich dus te identificeren voor btw-doeleinden en hun handelingen aan btw te onderwerpen. Concreet houdt dit in dat de betrokken rechtspersonen nog dit jaar een btw-nummer moeten aanvragen.

Bestuurdersvergoedingen zullen vanaf 1 januari 2015 met btw gefactureerd moeten worden (21%). De btw is opeisbaar voor alle diensten die verricht worden vanaf 1 januari 2015, tenzij en in de mate dat de vergoeding ontvangen werd in 2014. De beslissing geldt ook voor tantièmes toegekend in 2015.

Voor vennootschappen met geen of weinig aftrekmogelijkheden en die bestuurd worden door een andere vennootschap, betekent dit een aanzienlijke extra kost.

hits=85= / id=3768=