Opname uit Stamrecht B.V. leidt tot volledige afkoop stamrecht

In Archief by robert

Tot eind 2013 was het mogelijk om bepaalde ontslaguitkeringen niet ineens (hoog belast) te ontvangen, maar om dit bedrag te storten bij een verzekeringsmaatschappij of bij een eigen B.V. Zo kan de uitbetaling worden uitgesteld en zal de belastingheffing lager zijn, doordat de latere uitbetaling in termijnen plaatsvindt (als een periodieke uitkering). Een storting van een ontslaguitkering bij een eigen B.V. wordt ook wel een Stamrecht B.V. genoemd. De mogelijkheid om een ontslaguitkering op die manier af te storten is per 1 januari 2014 afgeschaft. Alle al bestaande stamrechten mogen wel door blijven lopen.

In deze zaak was er een ontslaguitkering toegekend aan de heer X van in totaal € 1.361.340. Dit bedrag zou worden gestort bij de Stamrecht B.V., zodat de ontslaguitkering voorlopig belastingvrij zou blijven.
De ontslaguitkering wordt gestort op een bankrekening van de B.V. en vervolgens neemt de heer X hiervan een bedrag op van € 225.000. Daardoor is per saldo niet de gehele ontslaguitkering aangewend voor het stamrecht, maar deels afgekocht. Deze afkoop voor een deel betekent dat het stamrecht fiscaal wordt gezien als volledig afgekocht. De heer X moet daardoor over het gehele bedrag van het stamrecht, en niet slechts over € 225.000, progressief belasting betalen in box 1.

Bij lopende stamrechten is het dus van belang voorzichtig om te gaan met opnames of leningen. Als een handeling als een gedeeltelijke afkoop kan worden gezien, betekent dat meteen belastingheffing over het gehele bedrag van het stamrecht.

Hoge Raad, 14 november 2014

 

hits=87= / id=3763=