Zorg Zorgen. Andermaal discriminatie, andermaal actie

In Archief by robert

De zorg: het Europese Hof en de Centrale Raad
De vragen die het Europese Hof stelde aan de Nederlandse rechter wijzen duidelijk op discriminatie van de expat-gepensioneerden. Verbazend genoeg is het de vraag of de rechter duidelijk zal antwoorden op die vragen. Immers de aanklagende partij (de Stichting) heeft indertijd andere vragen gesteld en die zaak ligt voor. Het betoog van onze advocaat op de zitting op 22 april gaf echter zeer duidelijk aan dat de voorliggende zaak onlosmakelijk is verbonden met discriminatie – anders zou het Hof de vragen ook niet gesteld hebben.
Een gunstig teken kan zijn dat de Centrale Raad nader wil ingaan op de zaak van twee aanklagers en hierover op 29 juni een zitting houdt. De vragen van de hoogste gerechtelijke instantie in Europa kúnnen toch niet genegeerd worden! Overigens zal hiermee een binnen zes weken beloofde uitspraak van de Centrale Raad wel worden verschoven naar een verdere toekomst.
Onlangs slaakte iemand een verzuchting: “Bijna zes jaar zijn wij al bezig. Gaat dit alles niet zó lang dóór totdat er geen gedupeerde pensioentrekkers meer zijn?” Daarmee zou het probleem opgelost zijn, althans voor de staat. Eventueel meer nieuws na de zitting van 29 juni.

De AOW: ook dat nog!
Met ingang van 1 juni wordt er ook gediscrimineerd tegen expat-AOW trekkers (vaak dezelfde gedupeerden van de discriminatie in de Zorg-wet). Zij worden maandelijks gekort op hun AOW-uitkering met € 33,09 – dus € 400 per jaar. Een echtpaar gaat er
€ 800 op achteruit. Voor AOW’ers in Nederland wordt het verlies gecompenseerd, voor die in het buitenland niet.
Beiden betaalden tijdens hun werkende jaren AOW-premie. Maar degenen die thans in het buitenland wonen behoren blijkbaar tot een ander ras; een zonneklaar geval van discriminatie. Dat is in strijd met zowel het Europese als het Nederlandse recht.
Niettegenstaande een negatief advies van de Raad van State passeerde het wetsontwerp beide kamers. De minister liet weten dat met het aannemen van de wet “grote financiële belangen” gemoeid waren. In de kamer hoorde men dat “Nederlandse sociale voorzieningen niet geëxporteerd” mochten worden, ook niet naar AOW’ers dus.
Het gaat niet alleen om Nederlanders, ook duizenden Belgen, Duitsers, etc. die in Nederland AOW-premie betaalden, worden gediscrimineerd. Het zijn er naar verluidt 250.000 AOW’ers.
De Stichting is dus andermaal in het geweer gekomen. Onze advocaat heeft reeds een bezwaarschrift ingediend bij de Europese Commissie, de instantie die in dit geval een klacht dient te behandelen om deze vervolgens voor te leggen aan het Europese Hof.

Bezwaar maken
Heeft u een brief van de Sociale Verzekeringsbank de dato 5 mei ontvangen onder de titel “andere tegemoetkoming”? U kunt bezwaar maken. Deze “tegemoetkoming”  gaat u €400 per jaar kosten. De stichting is in actie gekomen met een klacht bij de Europese Commissie, die  ermee naar het Europese Hof kan stappen als zij de klacht ontvankelijk verklaart.
Dit is op zichzelf niet voldoende. Zoveel mogelijk expat-AOW’ers moeten zo spoedig mogelijk twee bezwaarschriften indienen bij de SVB. Waarom twee? Zou er alleen bezwaar worden gemaakt tegen de brief, dan zou er een juridische smoes gebruikt kunnen worden dat daartegen geen bezwaarschrift ingediend kan worden. Daarom, voor de zekerheid twee bezwaarschriften,(a) tegen de brief,(b) tegen de AOW-specificatie die u binnenkort ontvangt/ heeft ontvangen.
U kunt de bezwaarschriften op www.verontrust.be overnemen in Word en het blanco-exemplaar invullen als aangegeven in het “model bezwaarschrift”. Hierna moeten de bezwaarschriften worden ondertekend en aangetekend worden verzonden ruim binnen zes weken na ontvangst van de betreffende stukken waartegen een klacht moet worden ingediend.

Steun de actie
De procedure via de Europese Commissie heeft een belangrijk voordeel: er zijn geen kosten aan verbonden; wel aan de start van de actie. Daarbij komt de nog steeds voortdurende procedure tegen de zorgwet. Wij vrezen dus dat het kassaldo van bijna € 12.000,- wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Daarom blijven wij een beroep op U doen. Draag bij tot deze acties van de S.B.N.G.B: van Lanschotbank IBAN BE31 5210 0202 1155 BIC/SWIFT FVLB BE22 t.n.v. J.C. Ramaer te 1560 Hoeilaart.

Zie op www.verontrust.be voor een blanco bezwaarschrift ten gevolge van de mei-brief of de maandspecificatie juni. U vindt de vermelde website ook via www.nbu.be of www.nederbelgischmagazine.be.
hits=0= / id=1985=