Verlaging BTW bij woningen

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2009 kan men voor de afbraak en heropbouw van een woning, voor het oprichten van een nieuwe woning en voor de verkoop van een nieuwe woning genieten van het verlaagde BTW-tarief van 6%. De nieuwe maatregelen gelden tot 31 december 2009.

Afbraak en heropbouw Het verlaagde tarief van 6% is onder bepaalde voorwaarden reeds mogelijk sinds 1 januari 2007 voor de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning, voor zover die woning gelegen is op het grondgebied van een van de 32 genoemde steden en gemeenten. Deze maatregel blijft van kracht (zonder beperking in de tijd), maar wordt tijdelijk (tot 31/12/2009) uitgebreid tot het ganse Belgische grondgebied. Bovendien wordt verduidelijkt dat de afbraak en de heropbouw één aaneensluitende handeling moeten zijn.
Ook de bouw van een nieuwe woning kan tijdelijk met 6% BTW, mits een aantal voorwaarden en beperkingen.
De verlaging tot 6% is niet enkel van toepassing bij nieuwbouwwerken, doch eveneens bij de verkoop of bij de overdracht van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik) van een nieuwe woning. Ook hier is de maatregel slechts van toepassing op “een” schijf van € 50.000 gefactureerd tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.
hits=1= / id=1637=