Toegankelijkheid zorgstelsel

In Archief by robert

De EU tracht zich in te zetten voor veilige geneeskundige behandelingen en streeft zij ernaar dat iedere burger van de Europese Unie toegang heeft tot medische behandeling. Sinds 1 juni 2004 is de Europese verzekeringskaart in werking getreden. Deze vergemakkelijkt toegang tot medische faciliteiten in andere lidstaten. De kaart vervangt formulier E111. Het Europees Parlement heeft in april 2009 ingestemd met een regeling die het mogelijk maakt voor patiënten om zonder veel bureaucratische rompslomp in andere EU-landen behandeld te worden. Met name patiënten met zeldzame ziektes kunnen zo gemakkelijker terecht. Dit zal eveneens de toegankelijkheid van de Europese zorgstelstels aanzienlijk verbeteren.
hits=2= / id=1630=