Geen fictieve vaste inrichting

In Archief by robert

Een in België gevestigde bvba verricht advieswerk aan het bedrijfsleven en de overheid. Het enige personeelslid heeft in Nederland advieswerk verricht waarbij de beloning voor die werkzaamheden is uitbetaald aan de bvba. In geschil is onder meer of de bvba in Nederland een fictieve vaste inrichting heeft waardoor Nederlandse loonbelastingheffing in beeld komt Het hof oordeelt in hoger beroep dat daarvan geen sprake is. Ten eerste omdat genoemde bepaling het meervoud ‘degenen’ bezigt en vaststaat dat alleen een personeelslid in Nederland persoonlijke arbeid heeft verricht.
Ten tweede omdat de bvba advieswerkzaamheden verricht en niet werkzaamheden ‘die gericht zijn op het verlenen van tussenkomst ten behoeve van degenen die tegen beloning persoonlijke arbeid in Nederland verrichten en een derde ten behoeve van wie die arbeid wordt verricht’.
De Nederlandse staatssecretaris laat weten dat hij zijn cassatieberoepschrift heeft ingetrokken.Ter toelichting merkt hij het volgende op.de bvba heeft als primair doel het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (hierna: het advieswerk). Zij heeft naast haar zaakvoerder, tevens oprichter en enig vennoot (aandeelhouder), geen ander personeel in dienst. Het advieswerk wordt verricht door haar zaakvoerder. In casu heeft de bvba in Nederland advieswerk verricht, waarbij de beloning voor die werkzaamheden is uitbetaald aan de bvba, die ook de overeenkomsten tot het verrichten van dat advieswerk met de Nederlandse opdrachtgevers heeft gesloten.
hits=1= / id=1636=