Handelsbetrekkingen in Europa

In Archief by robert

Het nieuwe webportaal “Your Europe Business” geeft ondernemers makkelijk toegang tot informatie over handelsverkeer binnen de Lidstaten. De site helpt KMO’s voordeel te halen uit het vrije handelsverkeer dat mogelijk is binnen de eengemaakte markt en tussen de 27 Lidstaten. “Your Europe Business” geeft bijvoorbeeld antwoord op vragen zoals: 
Hoe registreer ik mijn bedrijf in Nederland? Welke toelatingen zijn nodig om mijn producten op de Italiaanse markt te verkopen? Wat moet een ondernemer weten over de fiscaliteit van ondernemingen in België of over de arbeidswetgeving in Duitsland?
De site beantwoordt vragen over de wettelijke handelsvereisten maar ook over de vooruitzichten en beperkingen qua handelsverkeer, waarmee bedrijven in elke Lidstaat en op Europees niveau kunnen geconfronteerd worden.
Het portaal geeft ook rechtstreeks toegang tot e-governmentdiensten (met name de procedures voor terugbetaling van de btw) en tot de online administratieve procedures in elk land. Overigens levert de site eveneens informatie over de bedrijfsbegeleidende instanties in elk land, zoals bijvoorbeeld de leden van het netwerk Enterprise Europe (waarvan het Brussels Agentschap voor de Onderneming of BAO het Brusselse contactpunt is). Een sectie van de site is ook gewijd aan de toegang tot financiering.

hits=1= / id=1628=