Wat brengt het akkoord over de tax shift en de begrotingscontrole 2016?

In Archief by robert

De Belgische federale regering is druk in de weer met de zogenaamde ‘tax shift’. Deze tax shift houdt in dat er een verschuiving van de belastingdruk wordt doorgevoerd om de lasten op arbeid te verlagen. De regering heeft een website gelanceerd zodat burgers kunnen nagaan wat de tax shift concreet voor hen inhoudt (www.mijntaxshift.be).

 

Om werknemers meer netto-loon te geven werd, beslist tot de volgende fiscale instrumenten:

  • De forfaitaire aftrek voor beroepskosten wordt verhoogd,
  • De belastingvrije som wordt verhoogd,
  • De 30%-schijf wordt afgeschaft,
  • De benedengrens van de 45%-schijf wordt aangepast,
  • Verhoging van de werkbonus (werknemers betalen minder sociale zekerheidsbijdrage op hun bruto loon),
  • Voor zelfstandigen voorziet men een daling van de tarieven van de sociale bijdragen van 22% naar 20,5%.

 

Om de tax shift te financieren werden ook nieuwe belastingen en belastingverhogingen aangekondigd. Bemerk dat de informatie hieronder is gebaseerd op voorlopige teksten. De regering en het parlement kunnen dus nog wijzigingen aanbrengen aan de wetteksten.