Verhoging van de roerende voorheffing

In Archief by robert

De federale regering heeft beslist om in het kader van de tax shift de roerende voorheffing van 25% naar 27% te verhogen en dit een jaar eerder dan verwacht. De roerende voorheffing is onder meer van toepassing op dividenden, interesten, enz. Ook bij uitkering van de liquidatiereserve binnen de vijf jaar stijgt de roerende voorheffing van 15% naar 17%.

Het verlaagd tarief voor dividenden van vastgoedbeleggingsvennootschappen en voor interesten op thematische volksleningen zal worden afgeschaft. De verhoging van de roerende voorheffing heeft echter geen impact op het belastingtarief op auteursrechten, Letermebons, KMO-dividenden en de gereglementeerde spaarboekjes. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf 1 januari 2016.