Tax shift in Brussel

In Archief by robert

Ook de Brusselse regering gaat een fiscale hervorming doorvoeren met als doel de personenbelasting en de registratierechten voor haar inwoners te verlagen. Om dit te bekostigen wordt onder meer de woonbonus afgeschaft en zal de regering de onroerende voorheffing verhogen. Deze hervorming zal in twee fases uitgewerkt worden.

 

De eerste fase zou in werking treden vanaf 1 januari 2016. In deze fase wordt de forfaitaire gewestbelasting van 89 EUR afgeschaft, alsook de heffing van 1% op de personenbelasting. Deze maatregelen worden opgevangen door een verhoging van de onroerende voorheffing met 12%. Belangrijke opmerking bij deze verhoging is dat Brusselaars op de onroerende voorheffing een korting zullen krijgen van 120 EUR. Ten slotte voert ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een drastische verlaging door van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Brussel zou daarbij het volledig systeem inzake de schenkingsrechten voor onroerende goederen kopiëren dat sinds 1 juli 2015 in Vlaanderen van kracht is. Net zoals in Vlaanderen, wordt ook het Brusselse systeem aanzienlijk vereenvoudigd, aangezien het “nieuwe” systeem slechts voorziet in twee categorieën begunstigden, nl. verkrijging in rechte lijn of door partner enerzijds en verkrijging door andere personen anderzijds.

 

De tweede fase zal pas vanaf 1 januari 2017 uitwerking hebben. Vanaf dan zal de woonbonus afgeschaft worden. De woonbonus biedt een fiscaal voordeel inzake inkomstenbelastingen voor de eerste en enige woning. De afschaffing van deze woonbonus zou worden gecompenseerd door een aanpassing van de registratierechten. Indien Brusselaars een eerste en enige woning aankopen die een waarde van 500.000 EUR niet te boven gaat, zullen zij vrijgesteld worden van registratierechten op de eerste schijf van 175.000 EUR. Vandaag geldt deze vrijstelling slechts op de eerste schijf van 60.000 EUR. Dit betekent dus dat Brusselaars vanaf 2017 een korting krijgen van 21.875 EUR in plaats van de huidige 7.500 EUR. Indien de waarde van de aangekochte woning echter hoger is dan 500.000 EUR, zal het oude regime van toepassing blijven. Een laatste maatregel is dat de personenbelasting ook met 0,5% zal worden verlaagd.