Antwoord op vragen over terugbetaling dividendbelasting

In Archief by robert

Brief staatssecretaris 9 oktober 2015

 

In een drietal arresten van 17 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat Nederland in een aantal gevallen te veel dividendbelasting heft van niet-inwoners van Nederland. Deze Nederlandse dividendbelasting kunnen niet-inwoners niet verrekenen. Deze heffing van doorgaans 15% is daarmee voor hem definitief.

Volgens het Hof moet er een vergelijking worden gemaakt met inwoners van Nederland die de dividendbelasting wel kunnen verrekenen in box 3 en niet-inwoners die geen mogelijkheid hebben de dividendbelasting in Nederland te verrekenen. Op het moment dat een inwoner van Nederland dan in een verder gelijke situatie door verrekening met box 3 minder belasting zou betalen dan een niet-inwoner zou Nederland de teveel ingehouden dividendbelasting naar verwachting terug moeten betalen. Daarbij moet ook nog met andere factoren rekening worden gehouden, bijvoorbeeld met de mogelijkheid voor de niet-inwoner de Nederlandse dividendbelasting in zijn woonland te verrekenen.

 

Aan de Staatssecretaris zijn vragen gesteld hoe Nederland met deze Europese uitspraak om zal gaan. De Staatssecretaris geeft in een brief aan voorlopig nog geen actie te ondernemen. Eén van argumenten van de Staatssecretaris is dat het Europese Hof nu een prejudiciële vraag van de Nederlandse Hoge Raad heeft beantwoord. Met het antwoord op deze vraag moet de Hoge Raad rekening houden in haar einduitspraak. Echter, de Hoge Raad heeft op dit moment nog geen einduitspraak gedaan en de Staatssecretaris geeft aan het oordeel van de Hoge Raad eerst af te willen wachten. Wel geeft de Staatssecretaris aan dat nadat de Hoge Raad haar oordeel heeft gegeven, er waarschijnlijk een wetswijziging zal komen. Met andere woorden, een oplossing is in de maak, maar is er nu nog niet. De oplossing zal er waarschijnlijk op neerkomen dat Nederland in voorkomend geval een teruggaafmogelijkheid zal creëren voor teveel ingehouden dividendbelasting.