2. Keuzeregeling oud (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

2. Keuzeregeling oud (tot 2015)

Casus 1
Echtpaar woont in België
Man werkt in Nederland & vrouw werkt niet
Woning & hypotheek zijn gemeenschappelijk bezit
man 50/50 vrouw
werk man100%

Casus 2
Echtpaar woont in België
Man werkt in Nederland & vrouw werkt in België
Woning & hypotheek zijn gemeenschappelijk bezit
man 50/50 vrouw
werk man werk vrouw 100%

Casus 3
Echtpaar woont in België
Man werkt in Nederland & vrouw werkt in België
Woning & hypotheek zijn van vrouw
man 0% 100% vrouw
werk man werk vrouw 100%

De keuzevrijheid heeft zijn prijs:

• Als je niet meer kiest voor de fictieve binnenlandse belastingplicht treedt de sanctieregeling in.
• Sanctieregeling: De geïmporteerde negatieve inkomsten van de eigen woning van de laatste acht jaar worden bij het inkomen geteld op het moment dat je niet meer kiest.

Inhaalregeling:

De geïmporteerde negatieve inkomsten van de eigen woning worden extracomptabel bijgehouden.
Als er positieve inkomsten uit het buitenland zijn, worden deze eerst verrekend met de geïmporteerde negatieve inkomsten van de eigen woning alvorens aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt gegeven.

Concreet:
• Iemand woont 10 jaar in België en werkt in Nederland. In totaal heeft hij € 1.000 afgetrokken.
• Hij gaat met pensioen en ontvangt € 400 pensioen per jaar. Pas over 2,5 jaar geniet hij aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.
• Het gevolg is dat hij zowel in Nederland als in België belasting betaalt.

Knelpunten (1): pensioen, bijverdienen, salary-split

• “Dubbele” heffing over pensioenen.
• Bijverdienen in woonland: De negatieve inkomsten uit eigen woning moeten eerst verrekend worden met de positieve inkomsten.
• Eén euro bijverdienen kort je hypotheekrenteaftrek met één euro.
• Bij salary-split ontstaat een vergelijkbaar probleem als bij bijverdienen in het woonland.

Knelpunten (2): sanctieregeling, inhaalregeling, Europees recht

• Keuzeregeling met sanctieregeling en eventueel inhaalregeling lijkt in strijd met Europees recht.
• Europees recht lijkt te stellen dat je naar rato van het inkomen dat je in je werkland verdiend hebt (in verhouding tot je wereldinkomen) in het werkland recht hebt op aftrekposten, mits het woonland je die aftrekposten niet geeft.
• Aftrek naar rato.

Er verschijnt een resolutie:
Als je stopt met kiezen indien je 90% (of meer) van het wereldinkomen in het werkland verdient vinden de sanctieregeling en inhaalregeling geen toepassing meer.

 

hits=128= / id=3740=