1. Inleiding (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

• Inleiding

• Keuzeregeling oud

• Keuzeregeling nieuw

• Casusposities, knelpunten & oplossingen

• Erfstukken uit het verleden & conclusie

• Wij behandelen vanavond niet de inhoud van de regeling over de hypotheekrenteaftrek.
• Wij behandelen wel of er recht bestaat op hypotheekrenteaftrek.
• Het antwoord is vanavond: JA OF NEE

• Als je in Nederland woont heb je recht op hypotheekrenteaftrek.
• Als je in Nederland woont wordt je belast voor je wereldinkomen.
• Inkomsten in het buitenland verdiend, kunnen op grond van een verdrag in het buitenland belast worden.
• In het buitenland gelegen onroerend goed wordt aldaar belast.
• Bij werken in het buitenland worden de inkomsten aldaar belast.

• Als je in het buitenland woont word je aldaar belast voor je wereldinkomen.
• Als je dan in Nederland werkt word je in Nederland belast voor je arbeidsinkomen.
• De eigen woning wordt in het woonland in de heffing betrokken.
• Inkomsten in het buitenland verdiend worden op grond van het verdrag in het buitenland belast. Het woonland moet dit vrijstellen.
• Er is geen hypotheekrenteaftrek mogelijk.

• Op grond van EU-recht vinden wij dat er fiscale gelijkheid op de werkvloer moet ontstaan.
• Er is op grond van de Nederlandse Grondwet gelijkheid met de buurman.
• Daarom keuzeregeling: De collega op de werkvloer uit het buitenland kan kiezen voor fictieve binnenlandse belastingplicht in Nederland. Hij wordt dan in het werkland (Nederland) belast voor zijn wereldinkomen. De belastingverdragen blijven van toepassing.
• De negatieve inkomsten uit de eigen woning in het buitenland kunnen op deze wijze naar Nederland geïmporteerd worden.

hits=174= / id=3739=