3. Keuzeregeling nieuw (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

3. Keuzeregeling nieuw (vanaf 2015)

• Op grond van EU-recht wordt de gelijkheid op de werkvloer niet meer gegarandeerd door een keuze maar door het feit of je hiervoor kwalificeert.
• Indien meer dan 90% van je wereldinkomen in Nederland belast is, kom je in aanmerking voor de zelfde aftrekposten als ingezetenen.
• Dit recht op aftrekposten bestaat niet als het woonland deze aftrekken en verminderingen geeft. Hiertoe wordt een inkomensverklaring ingevoerd.
• Het 90% criterium is Europeesrechtelijk arbitrair. Mogelijkerwijs moet het 50% zijn. De wet voorziet in een aanpassing van het percentage als het Europees recht dat meebrengt.
• De regeling geldt louter individueel. Alleen het aandeel van de kwalificerende belastingplichtige in de woning mag je meenemen.
• De eigendomsverhouding binnen het huwelijk wordt relevant voor het verzilveren van de aftrekposten.
• De sanctieregeling verdwijnt.
• De inhaalregeling lijkt voort te bestaan omdat die uit belastingverdragen voortvloeit. Kan alleen door Europees recht opzij gezet worden.
• Wat betekent de regeling in concreto?

hits=117= / id=3741=