Nog steeds geen duidelijkheid over de contouren van de doorkijkbelasting

In Archief by robert

Op het kabinet van de federale Minister van Financiën wordt naar verluidt hard gewerkt aan een nieuwe ontwerptekst van de geplande doorkijkbelasting. De Minister lijkt daarbij niet te willen voortbouwen op de teksten die circuleerden onder de vorige regering. De Minister werd medio februari ondervraagd in de Kamer over de stand van zaken. Hij antwoordde als volgt: “Wij ronden op dit moment een ontwerptekst af over de doorkijkbelasting op het kabinet. Dat is een complexe materie, omdat dit juridisch grondig moet gebeuren. Er moet ook grondig worden nagegaan of wij over de nodige middelen beschikken om deze wetgeving de nodige effectiviteit te kunnen geven. Wij bespreken dit daarom intens, zowel intern met de FOD Financiën als met externe specialisten in deze materie. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk met een definitief ontwerp naar de Ministerraad te komen, al wil ik in elk geval voorkomen dat wij met een wetsontwerp komen waaraan achteraf een uitgebreide reparatiewetgeving te pas moet komen”.

hits=65= / id=3809=