EHIC, recht op zorg in België van gepensioneerden

In Archief, Interesting by robert

Inwoners van België hebben recht op zorg in België. Zij dienen zich daartoe aan te sluiten bij een van de mutualiteiten. In dit memo komt uitsluitend het recht op zorg van gepensioneerden, die in Nederland gewoond hebben, ter sprake. Deze groep kan onderverdeeld worden in 2 groepen:
1. Zij, die buiten de AOW een recht hebben op een Belgisch ouderdomspensioen dan wel een Belgisch nabestaandenpensioen.
2. Zij, die geen recht hebben op een Belgisch ouderdomspensioen noch op een Belgisch nabestaandenpensioen, maar wel recht hebben op AOW.
In het navolgende wordt het EHIC systeem per groep behandeld.

EHIC en Groep 1
Zij, die vallen onder Groep 1 hebben recht op:
• zorg in België.
• recht op spoedeisende zorg bij verblijf in een ander EU land of Zwitserland conform de regels van het land, waar de zorg wordt verleend.
• recht op niet-spoedeisende zorg in een ander EU land of Zwitserland, mits het gaat om een dagbehandeling. Van toepassing zijn de regels van het land, waar zorg gezocht wordt. De mutualiteit vergoedt maximaal het tarief, dat in België geldt.
• recht op niet-spoedeisende zorg bij verblijf in een ander EU land of Zwitserland, waarbij sprake is van minimaal een overnachting. Toestemming van de Mutualiteit vooraf is vereist. Van toepassing zijn de regels van het land, waar zorg verkregen wordt. De mutualiteit vergoedt maximaal het tarief, dat in België geldt.

Zorg volgens voornoemde regels in een ander EU land of Zwitserland wordt verkregen op vertoon van een EHIC kaart. Deze kaart moet aangevraagd worden bij de Mutualiteit. Hij verloopt ieder jaar per 31 december. Het is aan te raden twee maanden voor afloop van het kalenderjaar een nieuwe EHIC kaart bij de Mutualiteit aan te vragen.

EHIC en Groep 2
Zij, die vallen onder Groep 2 hebben recht op:
• zorg in België
• zorg in Nederland
• recht op spoedeisende zorg bij verblijf in een ander EU land dan België of Zwitserland conform de regels van het land, waar de zorg wordt verleend.
• recht op niet-spoedeisende zorg bij verblijf in een ander EU land of Zwitserland, mits het gaat om een dagbehandeling. Van toepassing zijn de regels van het land, waar zorg gezocht wordt. De Zorgautoriteit (het vroegere CVZ) vergoedt maximaal het tarief, dat in Nederland geldt.
• recht op niet-spoedeisende zorg bij verblijf in een ander EU land of Zwitserland, waarbij sprake is van minimaal een overnachting. Toestemming van de Zorgautoriteit vooraf is vereist. Van toepassing zijn de regels van het land, waar zorg verkregen wordt. De vergoeding is maximaal het tarief, dat in Nederland geldt.

Zorg volgens voornoemde regels in Zwitserland een ander EU land dan België wordt verkregen op vertoon van een EHIC kaart. Deze kaart moet aangevraagd worden bij de Zorgautoriteit. Hij verloopt ieder jaar per 31 december. Het is aan te raden twee maanden voor afloop van het kalenderjaar een nieuwe EHIC kaart bij de Zorgautoriteit aan te vragen. In Bijlage I is de aanvraagprocedure opgenomen.

Bij zorg in Nederland op vertoon van de EHIC kaart gelden de volgende regels:
• Er hoeft geen toestemming vooraf te worden aangevraagd.
• De keuze van de zorgverlener is vrij
• Er is geen eigen risico
• De zorgverlener moet zijn declaratie via de post opsturen aan het Zilveren Kruis, afdeling buitenlands recht
• Als alternatief kan de zorgzoekende de zorgverlener betalen en om restitutie vragen bij het Zilveren Kruis, afdeling buitenlands recht, Postbus 7001, 3000 KB Noordwijk. Maak kopieën van de opgestuurde stukken. Het telefoonnummer is: 00 31 33 4456870.
• De regels gelden voor 2015. Zij kunnen in 2016 gewijzigd worden.

Goed om te weten
Bent u niet in het bezit van een geldige EHIC kaart, dan mag de zorgverlener in principe vragen wat hij wil. Artsen in het landen buiten België en Nederland hebben een voorkeur voor directe betaling ondanks vertoon van een EHIC kaart. Ga daar niet op in. De EHIC kaart is individueel. Partners moeten ieder een eigen EHIC kaart hebben.

Elk jaar een EHIC kaart aanvragen
Deze procedure geldt uitsluiten voor Groep II, d.w.z. gepensioneerden, die geen recht hebben op een Belgisch ouderdomspensioen noch op een Belgisch nabestaandenpensioen, maar wel recht hebben op AOW. Het aanvraagformulier kan gedownload worden via het internet middels de volgende stappen.:
• Vul in Google.nl in: EHIC Zorginstituut Nederland
• Click op Een EHIC van Zorginstituut Nederland
• Click op Aanvraagprocedure
• Vul het formulier in en verstuur

In het formulier worden de volgende gegevens gevraagd:
• Zorginstituut ID-nummer
o Op uw oude EHIC kaart staat het identificatienummer. U moet de eerste 0 weglaten
o Heeft u geen EHIC kaart, dan kunt u het identificatienummer vinden op de correspondentie van het CVZ of het Zorginstituut Nederland. Laat altijd de eerste 0 weg.
o U kunt ook om uw identificatienummer vragen op telefoonnummer 00 31 20 797 8083
• Geboortedatum
o De geboortedatum staat op uw oude EHIC kaart.
o Heeft u geen oude EHIC kaart, vul dan uw geboortedatum in volgens het formaat dd/mm/19jj
• E-mailadres
• E-mailadres bevestiging

Bovenstaande informatie reik ik u aan uit de voor mij bekend zijnde gegevens. 22.01.2015

hits=148= / id=3781=