Militaire samenwerking met Nederland in gevaar?

In Berichten by robert

De Nederlandse stafchef generaal Tom Middendorp vraagt zich af of ons land nog wel een betrouwbare partner is om militair mee samen te werken. Hij doelt daarmee op de geplande besparingen bij Defensie, waardoor afspraken op de helling komen.

De Kamercommissie Defensie had vandaag stafchef Gerard Van Caelenberge (boven) en zijn Nederlandse collega Tom Middendorp te gast voor een gedachtewisseling over de toekomst van het Belgische leger, dat voor nieuwe zware besparingen staat.

De Nederlandse stafchef Middendorp had nogal wat bedenkingen bij de besparingen die ons land nu op Defensie wil doorvoeren. Hij twijfelt eraan of ons leger op die manier de militaire afspraken met Nederland kan nakomen.

“Als er maar één partij beter wordt en de ander krijgt de rekening, dan is de bereidheid tot samenwerking een stuk minder”, zei generaal Middendorp tot de Belgische commissieleden. Ook de Belgische stafchef generaal Van Caelenberge merkte op dat samenwerking niet zo evident meer is als het geld maar van één kant komt. “Wij moeten aan beide kanten winnen, want anders zou die samenwerking kunnen opdrogen.” Hij merkt ook op dat Nederland niet het enige land is dat vragen heeft bij de defensiepolitiek van België.

Beide generaals merkten ook op dat de specialisatie binnen het leger niet te ver kan gaan. Volgens hen is de onafhankelijkheid tussen de legercomponenten groot en neemt die nog toe.

deredactie.be

hits=484=