Wijziging BTW regels voor bestuurders-rechtspersonen uitgesteld

In Archief by robert

In de vorige editie van deze rubriek was te lezen dat de fiscale administratie had beslist dat rechtspersonen-bestuurders zich vanaf 1 januari 2015 moesten identificeren voor btw-doeleinden en hun handelingen aan btw moesten onderwerpen.
Het bleek dat de toepassing ervan in diverse sectoren aanleiding zou geven tot praktische moeilijkheden en interpretatieproblemen. In die omstandigheden zou het voor de betrokken belastingplichtigen niet evident zijn geweest om zich nog tijdig in regel te stellen en zich te organiseren met het oog op de nakoming van de op hen van toepassing wordende btw-verplichtingen. Daarom heeft de fiscale administratie onlangs beslist om een uitstel te verlenen tot 1 januari 2016 (beslissing E.T. 125.180/2 van 12 december 2014). Ook werd een uitgebreide administratieve verduidelijking aangekondigd over alle gesignaleerde problemen.

hits=77= / id=3772=