Publicatie omzettingstabellen voor het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

In Archief by robert

Medio vorig jaar bespraken wij reeds het wetsontwerp dat de regels voor de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot vastlegt, in geval van omzetting van dat vruchtgebruik in een kapitaal. Dit wetsontwerp werd toen op de valreep goedgekeurd, vlak voor het einde van de legislatuur.

Om de waarde van vruchtgebruik te berekenen bestonden voorheen verschillende tabellen met telkens een andere berekeningswijze, aangezien de wetgever tot voor deze wet nooit bindende richtlijnen had uitgevaardigd.

Door het vastleggen van criteria wilde de wetgever meer rechtszekerheid creëren. Artikel 745sexies, § 3 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek werd aangepast zodat er voor de omzetting van het vruchtgebruik jaarlijks twee omzettingstabellen zullen worden opgesteld; één voor mannen en één voor vrouwen. Op het Ministerieel Besluit tot bepaling van deze omzettingstabellen was het nog even wachten, maar de tabellen werden uiteindelijk op 15 januari 2015 gepubliceerd. De nieuwe regeling is in werking vanaf 25 januari 2015. In principe is men nog steeds vrij om zelf de waarde van het vruchtgebruik te bepalen, enkel bij gebrek aan akkoord zal de rechter de nieuwe tabellen toepassen.

 

hits=150= / id=3774=