Waarderingen onroerend goed erfbelasting

In Berichten by robert

<p>De erfbelasting wordt berekend op basis van de aangifte van nalatenschap die de erfopvolgers indienen. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven. Op basis van de aangifte wordt dan de verschuldigde erfbelasting vastgesteld.

</p><p>

De meeste mensen vinden het indienen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak. Veel mensen doen dan ook beroep op een notaris om hen daarbij te helpen.<br />

Ook de waarde van een onroerend goed schatten is niet altijd eenvoudig; de waarde is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden. Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.</p><p>

Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen kan beroep worden gedaan op erkende professionals om een realistische waarde te bepalen. Schattingen van onroerende goederen bij nalatenschappen mogen in Vlaanderen sinds januari 2015 enkel nog door erkende landmeters gebeuren. Burgers die een beroep doen op een landmeter-expert die een zogenaamde kwaliteits-charter heeft ondertekend, mogen er van uitgaan dat de geschatte waarde van het goed in principe niet in twijfel zal getrokken worden door de Vlaamse Belastingdienst.</p>

belastingen.vlaanderen.be

hits=455=