Koning en koningin in Zeeuws-Vlaanderen!

In Berichten by robert

Koning Willem Alexander en koningin Maxima brengen op 19 mei een streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen: Tijdens het streekbezoek worden achtereenvolgens de drie Zeeuws Vlaamse gemeenten bezocht, waarbij telkens één onderwerp centraal staat. In Hulst: grensoverschrijdend wonen, in Terneuzen: grensoverschrijdend werken en in Sluis: grensoverschrijdend recreëren.

Het koninklijk paar zal per gemeente worden ontvangen op een locatie die aansluit bij het onderwerp en er worden ronde tafelgesprekken georganiseerd met personen gerelateerd aan het thema. Mensen die ervaring hebben met grensoverschrijdend wonen, werken en recreëren.

Locaties die het koninklijk paar zal bezoeken zijn:

  • Woonzorgcomplex De Blauwe Hoeve in Hulst
  • Het Industrieel Museum in Sas van Gent
  • Strandpaviljoen Het Halve Maentje in Breskens

Opening Sluiskiltunnel

Z.M. Koning Willem-Alexander zal aan het eind van het streekbezoek de Sluiskiltunnel openen. Met de ingebruikname van de Sluiskiltunnel wordt de infrastructuur aanzienlijk verbeterd. en stroomt het verkeer in de regio beter door. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de grensregio van Zeeland en Vlaanderen en versterkt het vestigingsklimaat.

Waar ligt de grens?

Dat is de centrale vraag en het thema van dit streekbezoek. Zeeuws-Vlaanderen is een innovatief grensgebied. Hier ligt de grens tussen Nederland en België en tussen Zeeland en Vlaanderen. Hier liggen grenzen tussen land en water,  tussen stad en platteland en tussen landbouw en industrie. Waar grenzen liggen of worden ervaren, blijven mogelijkheden vaak onbenut. En waar mogelijkheden onbenut blijven, liggen kansen voor ontwikkeling. Dat geldt zeker voor Zeeuws-Vlaanderen. Van grenzen aan de groei, naar groeien aan de grens!

De provincie Zeeland vraagt met dit streekbezoek aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking, zowel sector- als landsgrensoverschrijdend. Innovatieve samenwerkingsvormen en cross-overs worden gevormd tussen diverse partijen (overheid, bedrijfsleven, onderwijs-, kennis- en zorginstellingen), maar ook grensoverschrijdend met Vlaamse counterparts. Al deze partijen werken samen om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de regio te bevorderen.

In de grensoverschrijdende samenwerking liggen enorme kansen om krimp tegen te gaan, om het voorzieningenniveau op peil te houden en de woning- en arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Het is van belang dat hierin geïnvesteerd wordt.

hits=509=