Het vervolg: Ondanks schenking ouders toch hypotheekrenteaftrek, Hoge Raad, 3 april 2015

In Archief by robert

In onze vorige bijdrage hebben wij een Conclusie van de Advocaat-Generaal opgenomen in een zaak die gaat over hypotheekrenteaftrek op een lening die is aangegaan bij de ouders van een belastingplichtige.
In deze zaak was er een lening van € 45.000, waarbij de zoon de betaalde rente kan aftrekken in box 1 (tegen de hoge progressieve tarieven). De zoon betaalde altijd de rente, maar komt in financiële problemen. De rente wordt niet betaald, maar wel bijgehouden en bijgeboekt op de lening.
Vanwege de financiële problemen gaan de ouders ertoe over om de jaarlijkse Kerstschenking dit keer te verrekenen met de te betalen rente. De vraag is dan of de zoon nog wel renteaftrek heeft, omdat de rente niet is overgemaakt maar is verrekend met de schenking.
De Hoge Raad heeft heel weinig woorden nodig in deze zaak en komt, net als de Advocaat-Generaal, tot het oordeel dat er hier wel recht moet zijn op aftrek.
Toch herhalen wij graag dat de meest “veilige” weg nog steeds blijft om de rente daadwerkelijk te betalen aan de ouders. De ouders kunnen dan later besluiten om een schenking te doen aan het kind en daarbij een deel of het gehele bedrag van de ontvangen rente terug te schenken. Wat ons betreft betekent dit arrest van de Hoge Raad namelijk dat zo’n kwijtschelding alleen in uitzonderingssituaties goed zal gaan.

hits=7= / id=3866=