Akkoord over de hervorming van de Vlaamse schenkingsrechten

In Archief by robert

Een opvallende maatregel uit het akkoord over de Vlaamse begrotingscontrole is de hervorming van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Die tarieven zouden drastisch worden verlaagd en vereenvoudigd. De maatregel moet ervoor zorgen dat slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij renovatie of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een stimulans zijn voor de bouwsector. De Vlaamse minister van Financiën meent daaruit 56 miljoen euro extra inkomsten te halen. De maatregel en de nieuwe tarieven zullen ingaan nadat het parlement het programmadecreet heeft goedgekeurd. Dat zou voor de zomer moeten gebeuren. Wij volgen dit uiteraard verder op.

hits=12= / id=3861=