Enkel rechtbank Gent nog bevoegd inzake geschillen over erf- of registratiebelasting

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2015 is het Vlaamse Gewest, en niet meer de federale Belgische Staat, bevoegd voor de inning van de erf- en registratiebelasting. De Vlaamse belastingdienst heeft hierbij bewust gekozen om de procedures te hervormen naar een kohierbelasting, zodat een centrale inning en invordering in Aalst mogelijk wordt.
Deze bevoegdheidsverschuiving heeft gevolgen voor de belastingplichtige die een geschil heeft met de fiscus. Tot voor kort waren de rechtbanken van eerste aanleg van Brugge, Gent, Leuven, Antwerpen en Hasselt bevoegd inzake geschillen tussen fiscus en belastingplichtige. De belastingplichtige kon steeds terecht bij een rechtbank in zijn provincie.
In een antwoord op een parlementaire vraag bevestigt Minister Turtelboom nu dat door de centrale organisatie van de Vlaamse Belastingdienst in Aalst, enkel nog de rechtbank van eerste aanleg te Gent bevoegd is als er een geschil ontstaat tussen de Vlaamse fiscus en de belastingplichtige en niet meer de andere rechtbanken in de provinciehoofdsteden.
De vraagsteller vindt dit geen gunstige evolutie. Belastingplichtigen zouden bij de de fiscale rechtbanken in de eigen provincie terecht moet kunnen. Bovendien verschuift de werklast van de fiscale rechtbanken te Brugge, Antwerpen, Hasselt en Leuven hierdoor naar de rechtbank van Gent. Men vreest ook dat dit monopolie van de rechtbank te Gent zal leiden tot eenzijdige rechtspraak.

hits=13= / id=3862=