Gent kleurt Oranje

In Berichten by robert

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd opgericht, met andere woorden dat Noord (de voormalige republiek der Verenigde Provinciën) en Zuid (de Oostenrijkse Nederlanden of zowat het huidige België) één land vormden met Willem I van Oranje-Nassau als koning. Deze eenheid zou duren tot het ontstaan van België in 1830.

Hoewel die periode dus amper vijftien jaar heeft geduurd, was zij toch van zeer groot belang. Zeker voor Gent. Want Willem I besliste onder meer dat de stad een universiteit kon oprichten en het kanaal Gent-Terneuzen kon aanleggen. De Gentse industrie die in volle ontwikkeling was, kreeg zo eindelijk een verbinding met de zee. De stad werd dan ook een bolwerk van het orangisme.

Het stadsbestuur maakt daarom van 2015 een cultureel themajaar onder het motto ‘Gent kleurt oranje’. Naast enkele eenmalige evenementen – zoals een grote Oranje-avond –worden in verschillende musea tentoonstellingen gehouden over relaties tussen Noord en Zuid. (zie hiervoor www.gent.be/gentkleurtoranje. Uit een particulier initiatief wordt ook een bronzen standbeeld van Willem I gegoten. Het zal een plaats krijgen in de binnenstad.

Om een en ander in een historisch perspectief te zetten schreef Joris De Zutter, stafmedewerker aan het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, het boek Vivat Willem! onzen Koning. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830. De Zutter beperkt zijn werk evenwel niet tot het Gentse. Hij schreef een kort maar goed gedocumenteerd boek waarin een koning wordt naar voren komt die worstelde met de tegenstellingen tussen zijn opvatting over de soevereiniteit van een vorst en de liberale ideeën over staat en maatschappij. Joris De Zuitter: “Willem I was niet alleen een koppige autocraat, die geen tegenspraak duldde. Hij was ook een energiek bestuurder met een ambitieus programma. Hij wou van zijn koninkrijk binnen de kortste keren een economisch zwaargewicht maken, Als het ware de N.V. Verenigde Nederlanden. Daarvoor wist hij met een doortastende aanpak de juiste voorwaarden te scheppen. Gent werd daarbij een industriële koploper.”

‘Vivat Willem! onzen Koning. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830’ telt 80 pagina’s, is mooi geïllustreerd en kost 14 euro.

hits=415=