De keuzeregeling in strijd met Europees recht (zaak Kieback), Conclusie Advocaat-Generaal HvJ EU, 5 maart 2015

In Archief by robert

Het gaat in deze zaak om de oude keuzeregeling die per 1 januari 2015 is vervallen en is vervangen door de regeling van de kwalificerende buitenlands belastingplichtige.
De nog lopende zaken kunnen natuurlijk nog van belang zijn en wij blijven u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

In de zaak Kieback gaat het om een Duitser die in 2005 van 1 januari tot en met 31 maart in Nederland heeft gewerkt. In die periode woonde de heer Kieback in Duitsland. Per 1 april verhuist de heer Kieback naar de Verenigde Staten en gaat daar ook werken.
De heer Kieback had in Duitsland een eigen woning. Deze woning was een eigen woning tot en met 20 juni 2015. Hij betaalde hypotheekrente, maar heeft niet gekozen om te worden behandeld als fictief binnenlands belastingplichtige in Nederland. Hij heeft dus geen gebruik gemaakt van de keuzeregeling.

De vraag is vervolgens of hij toch recht heeft op de Nederlandse hypotheekrenteaftrek, ook al (1) heeft hij niet gekozen en ook al (2) heeft hij maar drie maanden in 2005 in Nederland gewerkt.
De Advocaat-Generaal schrijft in haar conclusie (advies), dat de heer Kieback naar haar mening recht heeft op tijdsevenredige toepassing van de hypotheekrenteaftrek. Ze geeft dus het advies dat de hypotheekrente in de situatie van de heer Kieback aftrekbaar moet zijn over de periode van werken in Nederland, ook al is dat slechts drie maanden.
Het woord is nu aan het Europese Hof van Justitie voor een definitief oordeel.

hits=0= / id=3854=