Nederlandstalig onderwijs in buitenland

In Berichten by robert

<p>Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits moet haar tanden laten zien tegenover haar Nederlandse collega in het dossier van het Nederlandstalig Onderwijs in het Buitenland (NOB). Dat vinden zowel de stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) als Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). De Nederlandse regering wil fors snoeien in de NOB-subsidies maar dat is in tegenspraak met het ‘Herenakkoord’ uit 1991 dat bepaalt dat Vlaanderen de kosten draagt van Nederlandse leerlingen die in Vlaanderen schoollopen, terwijl Nederland de kosten voor NOB en Open Universiteit op zich neemt.</p><p>

Crevits wil een ‘Damesakkoord’ afsluiten met haar Nederlandse collega Jet Bussemaker. In totaal volgen 13.000 leerlingen Nederlandstalig onderwijs in het buitenland, dat betaald wordt door Nederland. 1.164 leerlingen hebben de Belgische nationaliteit, verduidelijkt Koen Daniëls. Daartegenover staan 20.000 Nederlandse jongeren die in Vlaanderen les volgen. Het gaat zowel om leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs als om studenten in het hoger onderwijs. Omgekeerd lopen 3.000 Belgische jongeren school in Nederland. Onze Noorderburen staan dus in voor het onderwijs van 4.164 Belgen, terwijl 20.000 Nederlandse jongeren gebruik maken van het onderwijs in Vlaanderen.</p><p>

Dat evenwicht wordt nu verstoord door de besparingsplannen van de Nederlandse regering. Volgens Daniëls zou nog slechts de helft van de subsidies voor NOB overblijven. “Herstel de geest van wederkerigheid uit het zogenaamde Herenakkoord dat in 1991 door de toenmalige Vlaamse en Nederlandse minister van Onderwijs werd gesloten, in ere”, luidt de oproep van zowel VIW als Koen Daniëls aan het adres van Hilde Crevits.</p><p>

Het belang van het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland is essentieel voor Vlaanderen als exportland. Meer en meer beslissingscentra en hoofdzetels van multinationals met een vestiging in Vlaanderen bevinden zich in het buitenland. “Het is belangrijk om Vlamingen in die hoofdkwartieren te hebben. Zonder Nederlandstalig onderwijs ter plaatse zullen weinigen geneigd zijn om voor enkele jaren naar het buitenland te trekken met het hele gezin”, meent Daniëls.</p>

Belga.be

hits=545=