Eerste reacties op de wettekst Kaaimantaks

In Berichten by robert

De kaaimantaks is een vermogenswinstbelasting waarbij ingezetenen van België die hun vermogen verstoppen in offshoreconstructies in het buitenland en weinig of niet belast worden, alsnog een heffing moeten betalen. De eerste reacties op de definitieve wettekst zijn: “Zoals verwacht. Ruim omschreven wettekst om zoveel mogelijk er onder te laten vallen. Een lange lijst van buitenlandse structuren buiten de EU moet nog volgen. Misschien wordt de Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) alsnog niet geviseerd. (De Afgezonderd Particulier Vermogen regeling, die bij Wet van 17 december 2009 in Nederland werd ingevoerd, diende duidelijk als inspiratiebron, althans inzake inkomstenbelastingen.)

hits=513=