Geen beroep bij de rechter mogelijk tegen afwijzing verzoek vrijstelling pensioeninhoudingen. (Hof ’s-Hertogenbosch 26 augustus 2011)

In Archief by robert

De belastingheffing over pensioen is in grensoverschrijdende situaties in de meeste gevallen aan de woonstaat toegewezen. Hierop bestaan overigens belangrijke uitzonderingen. Indien een inwoner van België een Nederlands pensioen ontvangt, dan is dat pensioen vaak belast in België.

De Nederlandse pensioenmaatschappij is desalniettemin verplicht loonbelasting en premies in te houden. Dit kan vaak onnodig zijn als de heffing aan België is toegewezen. Daarom kan de belastingdienst op verzoek een besluit afgeven aan de pensioenmaatschappij dat bepaalde inhoudingen niet hoeven plaats te vinden. Deze mogelijkheid is alleen niet wettelijk geregeld. Dat betekent ook, en dat wordt bevestigd in de Hofuitspraak, dat tegen een afwijzing van zo’n verzoek geen ingang bij de rechter openstaat. Het enige wat een belastingplichtige dan nog kan doen is bij de belastingaangifte achteraf zijn geld terughalen bij de belastingdienst.
hits=2= / id=1855=