Geen heffingsvrij vermogen bij wonen in België of Duitsland. (Hoge Raad, 9 december 2011)

In Archief by robert

In twee uitspraken heeft de Hoge Raad bevestigd dat belastingplichtigen die in België of in Duitsland wonen niet per definitie recht hebben op het heffingsvrije vermogen in box 3. Deze vraag kan bijvoorbeeld spelen als zo’n buitenlands belastingplichtige Nederlandse onroerende zaken heeft.
Het gevolg van deze uitspraak van de Hoge Raad is dat om in aanmerking te komen voor het heffingsvrije vermogen een belastingplichtige:
– Moet kiezen voor fictief binnenlandse belastingplicht in Nederland, of
– 90% van zijn inkomen in Nederland moet verdienen; in dat geval bestaat namelijk door Europees rechtspraak recht op het heffingsvrije vermogen.
Voor inwoners van België geldt tenslotte als derde alternatief nog dat de pro-rataregeling nog toegepast zou kunnen worden. Hierdoor kan een deel van het heffingsvrije vermogen worden toegekend.

hits=2= / id=1856=