AOW toch onbelast in België?(Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 13 januari 2012)

In Archief by robert

Al enige tijd speelt in de Belgische rechtspraak de vraag of Nederlandse AOW-uitkeringen in België belastbaar zijn.
AOW is in Nederland een volksverzekering. De premies voor de AOW worden betaald door de werkenden. In de basis kan een recht op AOW ontstaan voor (1) werkenden in Nederland of (2) niet-actieve personen die in Nederland wonen. Een belangrijk verschil tussen deze beide categoriën is dat er bij categorie 1. een direct verband is tussen werken en de AOW-uitkering (de premies die zijn afgedragen uit zijn of haar loon) en bij categorie 2. niet (geen loon, dus ook geen premieafdracht).
In België wordt de stelling ingenomen dat inkomen fiscaal pas als pensioen kan worden gezien, als er een verband is tussen de beroepswerkzaamheid en de uitkering. Dat zou betekenen dat AOW-gerechtigden in categorie 1. wel belast worden en personen uit categorie 2. niet (want zij hebben nooit gewerkt en daaruit premie betaald).
De eerste rechtspraak in België ging mee in het standpunt dat voor categorie 2. de AOW niet belast kon worden in België. Meer recente hogere rechtspraak leek juist de kant op te gaan dat alle AOW wel belast kon worden in België, ook categorie 2.
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen lijkt het hier niet mee eens. Op 13 januari van dit jaar heeft zij vonnis gewezen waarbij de Rechtbank heeft bepaald dat als iemand nooit heeft gewerkt, de AOW-uitkering in België niet als een pensioen kan worden belast.
hits=3= / id=1853=