Vragen van de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie van 23 december 2011.Geen 8,3% dividendbelasting meer in relatie tot de (voormalige) Nederlandse Antillen?

In Archief by robert

Nog niet zo lang geleden heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat, binnen deelnemingsverhoudingen, Nederland 8,3% dividendbelasting mag heffen op dividenduitkeringen vanuit een Nederlandse vennootschap aan een Antilliaanse vennootschap. Op die uitspraak komt de Hoge Raad door ontwikkelingen in het Europees recht terug.
De Hoge Raad vraagt nu aan het Europese Hof van Justitie of het inderdaad zo is dat Nederland 8,3% dividendbelasting mag heffen. In het meest gunstige geval kan het Europese Hof beslissen dat Nederland geen dividendbelasting mocht inhouden.
Mocht zich nu al een dividenduitkering voordoen, dan kan het raadzaam zijn om voortuitlopend op een uitspraak van het Europese Hof bezwaar te maken tegen Nederlandse aanslagen dividendbelasting bij uitkeringen aan de (voormalige) Antillen.
hits=1= / id=1854=