Wijziging protocol belastingverdrag Nederland-België geratificeerd.(Brief Minister voor Buitenlandse Zaken)

In Archief by robert

Per 16 oktober 2011 heeft Nederland een wijziging in het belastingverdrag met België geratificeerd. Hiermee is aanvaard de wijziging in het belastingverdrag die het nu mogelijk maakt om bankinformatie (en dus niet alleen spaarrente-informatie) onderling uit te gaan wisselen.
In de zogenoemde “jacht op zwartspaarders” gaan de ontwikkelingen snel. België heeft haar bankgeheim bijna helemaal laten vallen en gaat over tot volledige uitwisseling van bankgegevens met Nederland. Dit is nu ook formeel in het belastingverdrag geregeld.
In samenhang daarmee blijkt uit een recent halfjaarsrapportage van de Nederlandse belastingdienst dat het aantal inkeerders (spijtoptanten) nu snel afneemt. Waren het er in 2009 nog 9.100, in 2010 was dit al afgenomen tot 1.035 en in 2011 waren het er nog maar 330. Dit doet er niet aan af aan dat de “jacht op zwartspaarders” een speerpunt voor de belastingdienst blijft.
hits=1= / id=1857=