Gepensioneerden ontvangen vaak te weinig AOW

In Archief by robert

De SVB (Sociale Verzekerings Bank) keert uw pensioen uit en houdt ziekenfondspremie, zorgpremie en loonheffing in. In deze loonheffing zit voor 2006 uitsluitend AWBZ-premie. U heeft ook recht op het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting. Bij navraag blijkt uit een schriftelijk antwoord: “Het SVB houdt in opdracht van het CVZ (College Voor Zorgverzekeraars) geen rekening met het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting, tenzij de persoon in kwestie hier zelf om vraagt”. Voor personen met een klein aanvullend personen is dit al snel € 45 per maand. U kunt voor 2006 met een aangiftebiljet dit bij de belastingdienst terugvragen. Als u niet automatisch een biljet krijgt toegezonden, kan dit met een CT-biljet. Laat het SVB vervolgens schriftelijk weten, dat u met ingang van 2007 het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting verrekend wilt hebben.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel, is iedere gepensioneerde via Nederland ook in het buitenland voor zorg verzekerd. Op de zorgpremie is de woonlandfactor van toepassing. Het gevolg van het verzekerd zijn, is dat men automatisch premieplichtig is voor de AWBZ.
Deze premie bedraagt voor het jaar 2006 en rekening houdend met de woonlandfactor 8,8%
Het moeten betalen van AWBZ-premie houdt niet in, dat u hiervoor ook verzekerd bent.
Wanneer u achteraf kunt aantonen, geen u geen recht heeft op AWBZ-verstrekkingen, kunt u de ten onrechte ingehouden premie terugvorderen. Let op: dit moet u individueel aantonen.

Omdat u premieplichtig bent voor de AWBZ, heeft u ook recht op het AWBZ-deel van de algemene heffingskorting.

Maar er zit nog meer in het vat. Nagenoeg iedereen gaat met ingang van 2006 recht hebben op aftrek buitengewone lasten. Rekening houdend met de premies, de bejaardenaftrek en overige aftrekposten, zal het overgrote deel van de gepensioneerden belasting kunnen terugvragen.
Omdat vaak het inkomen te laag is in verhouding tot de ziektekosten, bestaat in deze gevallen nogmaals recht op TBU (Teruggave Buitengewone Uitgaven)

Zoals u ziet; de Nederlandse Staat zorgt voor haar burgers, wanneer deze er zelf om vragen.hits=1= / id=1537=