Dreigbrieven van het Vlaams Zorgfonds

In Archief by robert

Het Vlaams Zorgfonds heeft recentelijk een reeks dreigbrieven uitgevaardigd aan nagenoeg alle NederBelgen en Belgische Grensarbeiders, als zouden zij verzuimd hebben vanaf 2001 de verschuldigde premies te betalen. Het is een soort beperkte AWBZ-verzekering en de premies bedragen € 25 per jaar.
Deze premies hoeft u niet te betalen, wanneer u in Nederland werkzaam was en verzekerd via het ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering. U moest dan wel jaarlijks bij de Vlaamse Zorgkas om vrijstelling verzoeken. Deze instelling heeft nu verzuimd een goede administratie bij te houden en nu claimt het Vlaams Zorgfonds € 310, indien u niet alsnog een bezwaarschrift met bewijzen indient.

U moet uiterlijk vóór 22 februari 2007 gevolg hebben gegeven aan de brief van het Vlaams Zorgfonds (Koning Albert II-laan 35 bus 33 te 1030 Brussel). De brief vermeldt hoe u op internet het bezwaarschrift kunt downloaden.

hits=2= / id=1538=