Database Belgische vluchtelingen WOI online

In Berichten by robert

Sinds vandaag is er een database online met alle namen van Belgische vluchtelingen die in de Eerste Wereldoorlog naar Zeeland vluchtten. In totaal gaat het over ruim 48.000 namen. De database is één van de vele initiatieven om de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar geleden begon, te gedenken. De archivarissen die de database samenstelden hebben er ruim anderhalf jaar aan gewerkt.

Zeeland
Meer dan een half miljoen Belgen trokken in 1914 de grens met Zeeuws-Vlaanderen over op de vlucht voor de Duitse bezetters. De meesten trokken door naar andere delen van Nederland, maar een groot deel bleef dus in Zeeland. Een deel van de namen is nu opgenomen in de database, die te vinden is op www.zeeuwengezocht.nl.

Neutraal
Archivaris Leo Hollestelle: “Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Nederland was neutraal, maar de oorlog heeft ook grote gevolgen gehad voor Nederland. Onder andere door de grote stroom van vluchtelingen uit Belgie, die op gang kwam na de val van Antwerpen. Dat is de reden dat we deze database hebben aangelegd.”

Presentatie
Vandaag werd de database officieel gepresenteerd in de Abdij in Middelburg. Eén van de sprekers was Evelyn Roodt, die een boek schreef over Belgische vluchtelingen. Ze is blij met de nieuwe database. “Ik maak nog dagelijks mee dat met name Belgische mensen mij opbellen om te vragen naar hun grootvader of overgrootvader die naar Nederland is gevlucht. Tot voor kort moest ik ze altijd naar ingewikkelde archieven sturen. Nu kan ik deze mensen, als het gaat om Zeeland, naar deze database verwijzen. Ik vind het geweldig.”

www.omroepzeeland.nl

hits=698=