Lagere boetes bij privégebruik auto van de zaak

In Archief by robert

Op het moment dat een werknemer van zijn werkgever een auto ter beschikking krijgt, dan gaat de bijtelling gelden. De bijtelling houdt in dat een percentage van de cataloguswaarde van de auto wordt belast met loon- en inkomstenbelasting. Deze bijtelling bij het loon kan oplopen tot 25% van de cataloguswaarde van de auto per jaar. Hoe milieuvriendelijker de auto is, hoe lager het percentage van de bijtelling.

De bijtelling kent een ontsnapping: als er op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé wordt gereden met de auto, wordt er geen belasting geheven. De bewijslast ligt bij de belastingplichtige. Die zal in de meeste gevallen alleen met een sluitende kilometeradministratie kunnen bewijzen dat de 500-kilometergrens niet is overschreden.

In deze zaak ging het om een werkgever die geen loonbelasting had ingehouden met betrekking tot een auto van zaak, terwijl de werkgever wist dat er geen sluitende kilometeradministratie was. De belastingdienst corrigeert de loonbelasting en legt een boete op van 100% vanwege “grove schuld” bij de werkgever met een onjuiste kilometeradministratie. In de bezwaarfase verlaagt de belastingdienst de boete nog tot 80%. Deze hoge boete wordt alleen opgelegd omdat (onder meer) voor de bijtelling een uitzondering is gemaakt in het normale beleid van de belastingdienst. Voor de meeste situaties met “grove schuld” wordt er een boete opgelegd van 25%. De reden die de belastingdienst hiervoor aangeeft is dat het privégebruik moeilijk te controleren is en fraudegevoelig is.

Zowel de Rechtbank als het Hof komen tot de conclusie dat dit deze beide redenen niet goed genoeg zijn om ineens een vier keer zo hoge boete op te leggen. De belastingcorrectie blijft in stand, maar de boete wordt verlaagd tot 25%. Het lijkt er daarmee op dat de verhoogde boetes, bijvoorbeeld bij een auto van zaak in de rechtszaal niet snel stand meer zullen houden. Dat zou ook wel eens kunnen gelden voor bijvoorbeeld de 300% boete voor niet-aangegeven vermogen in box 3. Echter, in een toelichting bij de uitspraak geeft de Staatssecretaris van Financiën zich nog niet meteen gewonnen. De belastingdienst zou nog steeds de hogere boetes op moeten blijven leggen. Er zullen daarom naar onze verwachting nog meer zaken over de verhoogde boetes volgen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 april 2014

hits=73= / id=3708=