Spaanse successierechten en schenkingsrechten voor niet-verblijfhouders strijdig met het vrij kapitaalverkeer (EU Hof van Justitie 3 september 2014, C -127/12)

In Archief by robert

Het EU Hof heeft op 3 september 2014 een arrest geveld dat belangrijke gevolgen kan hebben voor nalatenschappen of schenkingen met betrekking tot Spaanse activa.
Spaanse successierechten en schenkingsrechten zijn grotendeels geregionaliseerd. Voor niet-verblijfhouders gelden echter steeds de Spaanse (federale) progressieve tarieven die kunnen oplopen tot 34%. Verschillende Spaanse regio’s hebben echter ruime verminderingen of vrijstellingen ingevoerd. Deze gunstige regelingen van de Spaanse regio’s zijn echter niet van toepassing indien de toepassing gevraagd wordt door niet-verblijfhouders.
Het EU Hof heeft geoordeeld dat de regel waardoor de regionale tarieven uitsluitend voorbehouden zijn aan residenten in strijd is met het vrij kapitaalverkeer. De Spaanse wetgeving zal moeten worden aangepast. Rekening houdend met de Spaanse verjaringstermijnen, zal men in sommige gevallen op basis van dit arrest een terugvordering kunnen eisen van de in het verleden betaalde rechten.

hits=86= / id=3707=