Kinderopvangtoeslag en Belgische kinderbijslag

In Archief by robert

Sinds 1 januari 2005 is er in Nederland kinderopvangtoeslag. Dit is een vergoeding van de Belastingdienst voor de gemaakte kosten van kinderopvang voor kinderen tot 13 jaar. Volgens de Europese Commissie is deze kinderopvangtoeslag ook een soort kinderbijslag. Dit kan gevolgen voor u hebben als u naast kinderopvangtoeslag en Nederlandse kinderbijslag aanvullende Belgische kinderbijslag ontvangt. De aanvullende Belgische kinderbijslag zal lager worden of zelfs helemaal vervallen. Hoeveel lager is afhankelijk van het totaalbedrag dat u in Nederland ontvangt aan kinderbijslag en kinderopvangtoeslag. Het Belgische ministerie heeft gekozen om de inmiddels teveel betaalde kinderbijslag te verrekenen met nog toekomende kinderbijslag of om de te teveel betaalde kinderbijslag terug te gaan vorderen. 
hits=2= / id=1570=