Fiscus heeft eigen ombudsdienst

In Archief by robert

Vanaf 1 november kan een belastingplichtige bij een dispuut met de Belgische fiscus bemiddeling aanvragen. Hoe gaat dit in zij werk? Als de fiscus een ingediende aangifte wil wijzigen, dan zendt hij een bericht van wijziging naar de betrokkene. Hierop kan de belastingplichtige zijn opmerkingen tegen in brengen. De fiscus zal die onderzoeken. Als de belastingdienst bij haar standpunt blijft, kan de belastingplichtige zich alsnog verzetten door een administratief bezwaar te maken bij de gewestelijke directeur. Als de betrokkene weer geen gelijk krijgt, dan kan hij naar de rechter stappen.
Het probleem met dat administratief bezwaar is, dat de betrokkene bij de duivel te biecht gaat. Vandaar dat er nu een bemiddelingsdienst is. Als een bezwaarschrift is ingediend en nog vóór tussenkomst van een rechter, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen. De ombudsdienst moet ernaar streven de standpunten van de partijen te verzoenen en stuurt daartoe een bemiddelingsverslag. Deze dienst zal een aanvraag weigeren als de aanvrager geen stappen bij de fiscus heeft ondernomen om de standpunten met elkaar te verzoenen. De aanvrager moet dus kunnen aantonen dat hij een poging heeft gedaan om tot een akkoord te komen met de fiscus. Iedere belastingplichtige kan een aanvraag tot bemiddeling indienen aangaande directe belastingen, BTW, registratierechten en successierechten. De ombudsdienst kan ervoor zorgen dat de rechter niet langer geconfronteerd wordt met zaken die via een akkoord kunnen worden opgelost.
hits=2= / id=1569=