Nieuwe wet hospitalisatieverzekering

In Archief by robert

De hospitalisatieverzekering is een van de populairste niet-verplichte verzekeringen. Er zijn enkele hervormingen doorgevoerd die vanaf 1 juli 2009 gelden. De belangrijkste zijn: de hospitalisatieverzekering kan nu levenslang worden, binnenkort is het gedaan met grote premieverhogingen en de persoon die met pensioen gaat, scheidt of van werk verandert, krijgt de kans om zijn verzekering individueel voort te zetten.

De verzekeraar mag voortaan de polis niet meer opzeggen omdat de verzekerde een bepaalde leeftijd bereikt of ziek wordt. Alleen bij verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, bij niet betaling van de premie en fraude is een opzegging door de verzekeraar mogelijk. De verzekeringsnemer van zijn kant kan wel elk jaar de polis opzeggen. De regeling gaat in per 1 juli 2009. Tegen die datum zullen duizenden individueel verzekerden een nieuw contractvoorstel ontvangen waarbij de dekking en de voorwaarden kunnen wijzigen. Wie zich niet kan terugvinden in het nieuwe contract, mag de oorspronkelijke overeenkomst behouden.

De nieuwe wet geeft de verzekeringsnemer meer houvast met betrekking tot de te betalen premie. In de toekomst moet een indexering de premieverhogingen bepalen. Naast het indexmechanisme kan de verzekeraar nog een verhoging toepassen wanneer er bijvoorbeeld een duurzame wijziging komt in de kostprijs van de gedekte diensten en hierdoor het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zoek dreigt te raken. Maar hij zal elke verhoging bovenop de index moeten staven tegenover het CBFA.

Een belangrijk wettelijke nieuwigheid is het recht op individuele voortzetting van een hospitalisatieverzekering, afgesloten via de werkgever. De werknemer die van werk verandert of met pensioen gaat, krijgt hierdoor toegang tot een soortgelijke verzekering zonder dat hij kan worden geweigerd omwille van zijn leeftijd of gezondheidstoestand. Als uw gezinsleden ook aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering van uw werkgever, hebben ook zij voortaan recht om die verzekering voort te zetten, bijvoorbeeld naar een scheiding of wanneer een van de kinderen zelfstandig gaat wonen.

En voortaan is het zo dat een verzekeringsovereenkomst twee jaar na de inwerkingtreding onbetwistbaar wordt. Dit betekent dat de verzekeraar na twee jaar geen onopzettelijke verzwijgingen of onopzettelijke onjuiste mededelingen door de verzekeringsnemer meer kan inroepen. Chronische zieken en gehandicapte kunnen dankzij de nieuwe wetgeving niet meer geweigerd worden om een verzekering te sluiten althans op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 65 jaar, ze zich verzekeren voor 1 juli 2009.
Ongeveer 5 miljoen Belgen zijn verzekerd bij private ziekteverzekeraars zoals DKV en Fortis. Circa 2,5 miljoen personen kunnen terugvallen op een facultatieve hospitalisatieverzekering, afgesloten bij een ziekenfonds. Die is een stuk goedkoper maar de aangeboden dekkingen zijn kleiner. Ook de wetgeving met betrekking tot de hospitalisatieverzekeringen bij de mutualiteiten werd recentelijk gewijzigd. Ze voert in grote lijnen dezelfde principes en bescherming in als bij de private verzekeraars.

hits=2= / id=1566=