Arrest Dijkman: België mag geen gemeentebelasting heffen op buitenlandse roerende inkomsten

In Archief by robert

Het betreft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie d.d. 1 juli 2010 (arrest Dijkman), in antwoord op een vraag van het Hof van Beroep te Antwerpen. Waar gaat het om? Indien een Belgisch rijksinwoner buitenlandse (bijvoorbeeld van een Nederlandse bank) rente- en/of dividendinkomsten ontvangt, zonder Belgische tussenpersoon, moeten deze inkomsten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting. Ze worden dan belast tegen 15% (rente) of 25% (dividend). Daar bovenop worden dan de gemeentelijke belastingen geheven. Bij binnenlandse roerende inkomsten, waarover al een voorheffing is geheven, is de aanvullende gemeentelijke belasting niet verschuldigd. Dit is evenmin het geval, indien de buitenlandse inkomsten uitbetaald worden via een Belgische tussenpersoon (bank). Het Europese Hof heeft nu beslist dat België geen aanvullende gemeentelijke belastingen mag heffen over niet uit België afkomstige rente- en dividendinkomsten.
Normaal kunnen de teveel betaalde gemeentelijke belastingen van de afgelopen vijf jaren op basis van deze uitspraak teruggevraagd worden. Het blijft daarbij altijd wel de vraag hoe de Belgische belastingdienst hiermee om zal gaan.
Zeer veel (Neder)belgen houden nog bank-, spaar- en beleggingsrekening aan in Nederland. Voor al deze mensen kan deze uitspraak van belang zijn. Bovendien wordt beleggen buiten België hierdoor interessanter.
hits=0= / id=1709=