Ook een buitenlands belastingplichtige heeft recht op middeling

In Archief by robert

Dit betreft een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch d.d. 18 juni 2010. Een binnenlands belastingplichtige kan in Nederland gebruik maken van de middelingsregeling. Deze regeling geeft de mogelijkheid om bij sterk wisselende box 1-inkomsten in een periode van drie jaren de belastingdruk te verminderen, door deze inkomsten gelijkmatig te verdelen over deze drie jaren. Een inwoner van België die in 2001 en 2002 had gekozen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht in Nederland, maar in 2003 niet, wilde in aanmerking komen voor deze middelingsregeling. De inspecteur, gevolgd door Rechtbank Breda, ging hier niet in mee, met als argument dat de man één van de drie jaren niet gekozen had voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. Hof ’s-Hertogenbosch is het daar niet mee eens en grijpt daarbij terug op het Schumacker-arrest van het Europese Hof van Justitie uit 1995. Indien een buitenlandse belastingplichtige nagenoeg (tenminste 90%) zijn gehele wereldinkomen verdient in Nederland, kan hij wel in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Dit is volgens Hof ’s-Hertogenbosch ook in overeenstemming met het beleid dat de Nederlandse staatssecretaris zelf in een besluit uit 2000 heeft aangegeven.

hits=0= / id=1706=