Sociale verzekering Nederlanders in België: Lezersvraag over pensioen en werken

In Archief by robert

Ik woon in België en krijg uitsluitend één of meer pensioen(en) uit Nederland. Ik werk niet en ontvang geen pensioen uit België. Ik hoor telkens dat wanneer ik in België ga werken, ik geen ziektekostenpremies in Nederland meer hoef te betalen. Klopt dat wel? En hoe moet ik dit dan regelen?

Als u in België woont en alleen een Nederlands pensioen ontvangt, worden over uw Nederlandse AOW en uw bedrijfspensioen bijdragen voor de ZVW en AWBZ ingehouden. Deze bijdragen betaalt u aan het CVZ en uw pensioenfonds houdt bijdragen in over uw pensioen. U bent niet meer sociaal verzekerd in Nederland want u woont en werkt hier niet meer.

Hoe ben ik dan verzekerd tegen ziektekosten? Binnen Europa is afgesproken dat u recht op zorg in uw woonland heeft. Met de E-121 verklaring van het CVZ kunt u zich inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds. U kunt uitsluitend gebruik maken van het Belgische ziekenfondspakket. De kosten voor deze zorg worden uiteindelijk verrekend met Nederland, het land waar u uw pensioen heeft opgebouwd. Nederland vraagt op haar beurt een verplichte bijdrage aan u als pensioengerechtigde. Vandaar dat u een nominale bijdrage aan het CVZ betaalt en uw pensioenfonds een inkomensafhankelijke bijdrage over uw pensioen inhoudt.

Nederlands en Belgisch Pensioen?
Als u in het verleden in België gewerkt heeft, krijgt u mogelijk ook een Belgisch wettelijk pensioen. Als u naast een Nederlands ook een Belgisch pensioen ontvangt en u woont in België, bent u in België sociaal verzekerd. Het voordeel is dat u niet langer bijdrageplichtig aan Nederland bent. U bent door uw Belgisch pensioen sociaal verzekerd in België, waaronder voor het Belgisch ziekenfonds. U betaalt uitsluitend de Belgische premies en inschrijfgelden voor het Belgische ziekenfonds. In vergelijking met de situatie waarin u uitsluitend een Nederlands AOW pensioen krijgt, heeft u dezelfde rechten voor de zorg, maar u betaalt uitsluitend aan België. Dit verschil kan op jaarbasis oplopen tot duizenden euro’s.

Kortstondig werken België
Als u niet gewerkt heeft in België, heeft u hier ook geen pensioenrechten opgebouwd. Mocht u in staat zijn om toch een paar dagen in België te werken nadat u in Nederland gestopt bent met werken, dan kunt u toch een klein Belgisch pensioen opbouwen. Het grote voordeel hiervan is dat u, zoals hierboven beschreven, Belgisch sociaal verzekerd wordt en niet langer bijdrageplichtig aan Nederland bent. Let op; een grensarbeiderpensioen geldt niet als Belgisch wettelijk pensioen dat volstaat om Belgisch ziekenfonds verzekerd te worden. Over uw pensioen wordt de Belgische ziekenfondspremie van 3,55 % ingehouden als het bruto bedrag van het Belgische pensioen en de Nederlandse AOW samen hoger is dan € 1.255,42 voor een alleenstaande of € 1.487,85 voor een gezinshoofd. Als uw bruto pensioen lager is, dan worden géén inhoudingen verricht. U dient wel een minimumbijdrage (lidmaatschapsgeld) aan het Belgische ziekenfonds te betalen. Deze bijdrage kan per ziekenfonds verschillen.

Hoe lang moet ik dan werken?
Op dit moment is het voldoende om 1 dag in België te werken. In België kunt u ook na uw 65ste jarige leeftijd pensioen opbouwen. Het is wel belangrijk dat het werkzaamheden betreft waarover wettelijke sociale premies worden afgedragen. Wat u hiermee bereikt is dat u over die dagen dat u werkt, een klein Belgisch pensioen opbouwt. De Rijksdienst voor Pensioenen gaat uw pensioenrechten beoordelen door een jaar terug te gaan. Heeft u in dat jaar pensioen opgebouwd, dan kan de RVP hier een wettelijk pensioenattest voor afgeven. Dit attest is uiteindelijk nodig om uw Belgische pensioenrechten in België aan te kunnen tonen. Ook al bestaat dit pensioen effectief slechts uit een paar euro per maand, kan dit toch al voldoende zijn om volledig Belgisch sociaal verzekerd te worden. Naast uw Nederlandse AOW pensioen ontvangt u dan namelijk ook een wettelijk Belgisch pensioen. In deze situatie is het woonland België doorslaggevend om de sociale wetgeving toe te passen.

Belangrijk
De Belgische pensioeninstantie beoordeelt slechts één keer uw wettelijke pensioenrechten. Als u inmiddels een grensarbeiderpensioen ontvangt, kunt u géén Belgisch pensioen meer opbouwen. Mocht u dus in het verleden als grensarbeider gewerkt hebben, wacht dan met het aanvragen van dit pensioen. Als u dit te vroeg aanvraagt, kan dit uw rechten op een Belgisch rustpensioen tegenwerken. Neemt u altijd even contact op met BBZ om uw situatie op voorhand te laten toelichten!

Hieronder een kort voorbeeld om de situatie toe te lichten.
U bent 66 jaar. U heeft altijd in Nederland gewerkt en gewoond. Vanaf uw 65ste woont u in België en krijgt u uit Nederland een volledig AOW pensioen en een aanvullend bedrijfspensioen. Over deze pensioenen worden de verplichte bijdragen ingehouden in opdracht van het CVZ. U gaat dit jaar een paar dagen bij de bakker in België werken. De bakker draagt premies voor u af waaronder voor uw wettelijke pensioen. U kunt volgend jaar in 2010 pas uw Belgische pensioen aanvragen omdat de RVP een jaar teruggaat om te beoordelen wat er voor u is opgebouwd. Dit jaar blijft u bijdrageplichtig aan het CVZ. Vanaf volgend jaar kunt u met het Belgische pensioenattest aantonen dat u in België sociaal verzekerd, en dus niet langer bijdrageplichtig aan Nederland (CVZ) bent.

Conclusie
Door kort in België te werken kunt u Belgisch ziektekostenverzekerd worden. Iedere situatie is echter anders en er zijn uitzonderingen en voorwaarden verbonden aan pensioenopbouw. Misschien is uw situatie net iets anders dan hier beschreven en zijn er andere bepalingen waar u rekening mee dient te houden. Neemt u altijd even op voorhand contact op met Bureau voor Belgische zaken om zeker te zijn dat uw werkzaamheden/ situatie inderdaad het gewenste resultaat opleveren.

U woont in België en hebt een band met Nederland: u werkt in Nederland of u ontvangt een uitkering of pensioen uit Nederland. Hoe zit het met uw sociale verzekering? Waar bouwt u pensioen op? Krijgt u kindgebonden budget? Van wie krijgt u een werkloosheidsuitkering? Wie vergoedt de kosten van medische zorg? Voor antwoord op deze vragen kunt u terecht bij Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank Breda (0031 76 548 58 40).
 

hits=1= / id=1622=